Go to main contents

On-Site Machining

Doosan Škoda Power již několik let úspěšně využívá během generálních oprav, modernizací a retrofitů technologii On-Site Machining pro obrábění rozměrných turbínových dílů přímo v elektrárně.

On-Site Machining

Ekonomické přínosy opracování rozměrných strojních dílů přímo na elektrárnách spočívají zejména v tom, že není nutné rozměrné a těžké díly pracně demontovat, transportovat do výrobního závodu a po provedení potřebného strojního opracování transportovat zpět na elektrárnu a poté opět nainstalovat do původní pozice eventuálně připojit odpojené části např. potrubí, polní instrumentaci, izolaci atd..

Mezi hlavní výhody využití technologie On-Site Machiningu náleží:

  • časová úspora
  • úspora nákladů

Při aplikaci technologie On-Site Machining využívá Doosan Škoda Power širokou škálu mobilních obráběcích strojů:


– vytáčecí zařízení BB5000   BB8100
– frézovací zařízení LM6200   LM6200 Hi-Speed milling
– brousící zařízení EFCO VSA-1
– stružící zařízení PVZS

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close