Go to main contents

Vyspělá technologie

Všechny naše produkty jsou podporovány portfoliem služeb, které nám umožňují udržovat spolehlivé a prospěšné partnerské vztahy se zákazníky trvající po celou dobu životnosti turbíny.

Vyspělá technologie

Doosan Škoda Power k podpoře svých klientů využívá špičkových technologií:

  • vyhodnocení zbytkové životnosti zařízení
  • audity průtočných částí
  • prohlídky vnitřních částí endoskopem
  • monitorovací systém založený na zhodnocení (CBMS)
  • vibrační diagnostika
  • reverzní inženýring
  • vysokorychlostní vyvažovací tunel
  • vyrovnávání rotorů pomocí vysokofrekvenčního zahřívání
  • technologie On-Site Machining

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close