Go to main contents

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Doosan Škoda Power usiluje o ochranu vašich osobních údajů. Společnost Doosan Škoda Power vás tímto informuje, jak a pro jaké účely smíme používat vaše informace, a jaká opatření se podnikají, aby vaše osobní informace byly chráněny. V případě, že dojde ke změně nebo k aktualizaci jakéhokoliv z ustanovení pravidel ochrany osobních údajů, budeme vás o těchto změnách nebo aktualizacích veřejně informovat prostřednictvím této webové stránky nebo individuálně. Na tuto stránku (www.doosanskodapower.com, dále pouze „webová stránka”) se vztahují následující pravidla.

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost Doosan Škoda Power s.r.o. přijala náležité kroky za účelem dosažení souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“).

Výše zmíněná opatření zahrnují mimo jiné i zvýšená bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů, seznámení zaměstnanců s nově nabytými právy a uzavírání smluv o zpracování osobních údajů se všemi dalšími zpracovateli osobních údajů aj., tak aby byla zajištěna vymahatelnost práv subjektů osobních údajů na všech úrovních zpracování.

Na základě těchto kroků bude zaměstnancům společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. stejně tak jako ostatním subjektům, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, umožněno vykonávat výraznější dohled právě nad zpracováním jejich osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Tuto webovou stránku můžete běžně navštěvovat, aniž byste museli prokazovat vaši totožnost a poskytovat vaše osobní údaje. My však smíme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, data o využití servisu, informace o přístupu a adresa IP, jestliže předložíte on-line žádost o naši službu nebo se zúčastníte jakéhokoliv průzkumu nebo akcí, které organizujeme.

Navíc smíme využívat funkci vašeho prohlížeče a zasílat do vašeho počítače soubor „cookie”, což je malý datový soubor, který vašemu prohlížeči přiřazuje jedinečné anonymní číslo z webového serveru, a uloží se na pevný disk vašeho počítače. To serveru umožňuje identifikaci počítače při další návštěvě, aby bylo možné sledovat statistické informace o navigaci naší webovou stránkou. Soubory cookies se nepoužívají pro získávání vašich osobních dat, ale využívají se pro ukládání vašich preferencí a dalších informací do vašeho počítače, aby bylo možné ušetřit váš čas tím, že se odstraní nutnost opakovaně přistupovat ke stejným informacím a zobrazovat váš personalizovaný obsah a příslušnou propagaci při vašich pozdějších návštěvách této webové stránky. Jestliže si nepřejete dostávat soubory cookies, upravte nastavení vašeho prohlížeče tak, aby všechny cookies odmítal, nebo vás informoval v případě stažení souboru cookie na váš pevný disk. Pokud to takto provedete, nebudete ovšem moci plně využívat všechny funkce naší webové stránky.

Účel shromažďování informací

Společnost Doosan Škoda Power smí shromažďovat vaše osobní informace pro následující účely: Odpovídání na vaše dotazy nebo žádosti o služby, případně informování o službách, o kterých si budeme myslet, že by pro vás mohly být zajímavé; pomůžete nám poskytovat lepší služby a umožníte zlepšovat užitečnost této webové stránky tím, že zareagujete na naši žádost o vyplnění dotazníků nebo průzkumů veřejného mínění týkajících se vašich představ a nápadů on-line; nebo pro marketingové nebo reklamní účely s vaším předchozím souhlasem

Poskytování osobních informací

Nebudeme sdělovat vaše osobní informace, šířit je ani obchodovat s jakýmikoliv osobními informacemi shromážděnými prostřednictvím této webové stránky s jakoukoliv třetí stranou s výjimkou vašeho předchozího souhlasu nebo když od nás bude sdělení vašich osobních informací třetí straně, orgánům pro uplatňování práva nebo jiným státním orgánům vyžadovat zákon.

V případě, že budeme považovat sdělení vašich osobních informací externí straně za nezbytné kvůli svěřeným službám, budeme vás informovat o totožnosti této strany i o povaze svěřených služeb, a zajistíme si od vás předchozí souhlas.

Uchovávání a zničení osobních informací

Všechny informace, které nám poskytnete, budou poté, co splní svůj účel, převedeny do samostatné databáze. Používání těchto informací jinak než pro účel uchovávání záznamů v našich archivech nebo pro účel dodržování požadavků příslušných zákonů nebo předpisů bude potom zakázáno. Pokud si budete přát, abychom vaše osobní informace odstranili z našich záznamů, budou tyto informace ihned po obdržení vaší žádosti úplně a zcela zničeny a v našich archivech nebudou tyto informace uchovány, pokud uložení těchto informací po delší dobu nebudou vyžadovat příslušné zákony a předpisy.

A. Uchovávání a doba trvání používání

  • Uchovávané informace: Jméno, bydliště, e-mailová adresa, název firmy
  • Doba uchovávání: Jeden rok
  • Důvod uchovávání: Kontrola žádostí/požadavků uživatele, identifikace uživatele atd.
  • Uchovávané informace: Údaje o využívání služeb, informace o přístupu, cookie, adresa IP
  • Doba uchovávání: Tři roky
  • Důvod uchovávání: Shromažďování statistických údajů o využívání služeb

Odkazy na jiné internetové stránky

Tato webová stránka může obsahovat odkazy, které jsou spojeny s dalšími webovými stránkami, a my neodpovídáme za obsah webových stránek, na které se odkazuje, ani za jakékoliv používání těchto webových stránek. Berete na vědomí, že vaše používání těchto webových stránek třetích stran se bude řídit jejich vlastními existujícími pravidly pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Dodržujeme přísná ochranná opatření pro ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nepatřičným přístupem tím, že omezujeme přístup zaměstnanců k těmto informacím a jejich používání.

Služba podpory zákazníků, pokud jde o soukromé informace

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se výše uvedených ustanovení nebo informací o zákaznících, prosíme, kontaktujte nás následovně: společnost Doosan Škoda Power odpoví na vaše dotazy co nejrychleji:

Datum veřejného oznámení: 30. 7. 2014
Datum účinnosti: 30. 7. 2014

Potvrzení o nastavení GDPR pravidel

Check back soon for new video contents
Download
Close