Go to main contents

Historie

Historické počátky společnosti sahají do roku 1904, kdy Škoda vyrobila první parní turbínu o výkonu 420 kW. Od té doby jsme byli svědky rychlé expanze výroby turbín, která šla ruku v ruce s celosvětovým rozvojem výroby elektrické energie.

Začátky (1859–1903)

 • 1859, Hrabě Waldštejn založil původní strojírenskou dílnu

 • 1869, Waldštejnovu dílnu koupil Emil Škoda

První turbíny (1904–1944)

 • 1904, Vyrobena první parní turbína systému Rateau o výkonu 412 kW

 • 1911, Turbíny systému Rateau byly nahrazeny turbínami vlastního designu ŠKODA

 • 1932, Vyrobeny první dvě parní turbíny o jednotkovém výkonu 23 MW s přihříváním páry

Setrvalý růst výroby (1945–1992)

 • 1959, Vyrobena parní turbína 110 MW

 • 1966, Vyrobena parní turbína 200 MW

 • 1976, Vyrobena parní turbína 220 MW pro jaderné elektrárny

 • 1978, Vyrobena parní turbína 500 MW

 • 1992, Vyrobena parní turbína 1000 MW pro jaderné elektrárny

Změny a transformace (1993–2008)

 • 1993, Privatizace a vytvoření dceřiných společností v rámci ŠKODA a.s.

 • 1994, Smlouva o vytvoření společného podniku Guangzhou ŠKODA JINMA Turbines, Ltd. v Číně

 • 1998, Vytvoření ŠKODA ENERGO jako následnické společnosti po sloučení firem ŠKODA CONTROLS s.r.o., ŠKODA ELEKTRICKÉ STROJE s.r.o., ŠKODA ETD s.r.o. a ŠKODA TURBÍNY s.r.o.

 • 2004, Uskutečněna změna názvu společnosti ŠKODA ENERGO s.r.o. na ŠKODA POWER s.r.o.

 • 2005, ŠKODA POWER vytvořila v Indii dceřinou společnost ŠKODA POWER India Pvt. Ltd.

 • 2006, Leden – ustavení akciové společnosti ŠKODA POWER na základě transformace ze ŠKODA POWER s.r.o.

 • 2007, USC parní turbína 660 MW pro elektrárnu Ledvice, ČR

Součást společnosti Doosan (2009-2014)

 • 2009, Společnost Doosan ukončila akvizici ŠKODA POWER, která se stává dceřinou společností Doosan Heavy Industries and Construction

 • 2010, ŠKODA POWER se stala členem skupiny Doosan Power Systems, dceřiné společnosti Doosan Heavy Industries and Construction

 • 2011, Ukončena rekonstrukce budovy a pokusných zařízení Experimentální laboratoře ŠKODA POWER

 • 2012, Společnost byla přejmenována na Doosan Škoda Power s.r.o.

 • 2013, Otevření nového globálního R&D centra v rámci obchodní skupiny Turbogenerátory

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close