Go to main contents

Firemní identita

Firemní identita společnosti Doosan zajišťuje vodítka pro každou ze složek vizuálního systému Doosan včetně loga. Prostřednictvím firemní identity se objasňuje image společnosti Doosan jako firmy, která obohacuje životy lidí po celém světě.

Firemní identita

CI Guide
CI Guide

Logo představuje obraz spolehlivé společnosti, který se snaží Doosan naplnit – přátelské, sebejisté, silné a trvale udržitelné firmy.

 • Tři kostky

  CI Three Blocks
  CI Three Blocks

  Trojice kostek představuje „lidi“, jimž se společnost Doosan věnuje, zejména zaměstnance, zákazníky a lidstvo jako celek. Čtverce jsou natočené, a tím naznačují pohyb vpřed, který představuje naši usilující podstatu.

 • Tři barvy

  CI Color Guide
  CI Color Guide

  Modrá symbolizuje spolehlivost a racionalitu, zatímco zelená vyjadřuje srdečnost a soucit. Kombinace těchto tří barev značí soulad a rovnováhu mezi lidmi a přechod od modré po zelenou symbolizuje obrovský růstový potenciál společnosti Doosan.

 • Volné místo

  Clear Space
  CI Clearspace Guide

  Logo by měl obklopovat volný prostor. Nad logem, pod ním a po jeho stranách musí být volný prostor odpovídající minimálně výšce písmene „D“. Zachováním tohoto minimálního volného místa se za všech okolností předchází přílišnému zhuštění loga nebo jeho splynutí s dalšími grafickými prvky.

 • Logotyp

  Logotype
  CI Logotype Guide

  Logo společnosti Doosan by se pokud možno vždy mělo používat se všemi součástmi, včetně tří barevných kostek a bílého logotypu Doosan. Při použití ve velice omezeném prostoru, například na ramenech bagrů, se však logotyp Doosan může použít samostatně. Při samostatném použití by se logotyp nikdy neměl používat o šířce menší než 14 milimetrů.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close