Go to main contents

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Náš plně integrovaný systém řízení zdůrazňuje cíl celé společnosti - neustálé
zlepšování a standardy kvality.

Zásady kvality, ochrany životního prostředí, BOZP

Doosan Škoda Power je zaměřena na řízenou a efektivní dodávku bezpečných, vysoce kvalitních produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí, s cílem dosáhnout obchodního úspěchu.

Politika ISŘ

Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP je v souladu s politikou mateřské společnosti Doosan Heavy Industries & Construction a vyjadřuje závazek společnosti Doosan Škoda Power a všech jejích zaměstnanců plnit co nejlépe požadavky zákazníků i ostatních zainteresovaných stran v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Certifikáty QMS, EMS, BOZP

Integrovaný systém řízení (QMS, EMS, BOZP) Doosan Škoda Power je certifikovaný renomovanými, celosvětově uznávanými společnostmi.

Check back soon for new video contents
Download
Close