Go to the main text

Doosan

Language

Go

Domů Kariéra
open Studentské programy
 • Naši lidé
 • Práce ve společnosti Doosan
 • Studentské programy
 • Nabídka volných míst
 • Doosan Škoda Power získala dotaci z EU
 • Naši lidé
 • Práce ve společnosti Doosan
 • Studentské programy
 • Nabídka volných míst
 • Doosan Škoda Power získala dotaci z EU
 • Enlarge text Reduce text

  Studentské programy

  Doosan Škoda Power a společnost Doosan připravila pro vybrané perspektivní studenty následující programy.

  Doosan Career

  Tento program je určen pro studenty 4. a 5. ročníků magisterského studia technických a ekonomických oborů. Student bude na základě pohovoru a studijních předpokladů přijat do společnosti, kde bude dle aktuálních požadavků společnosti participovat na projektech určitého oddělení. Za tuto činnost bude získávat odměnu ve výši, která se bude odvíjet od prospěchu daného studenta. V rámci celého programu student získá zajímavou zkušenost v mezinárodní společnosti, kdy absolvuje praxi na odborné pozici a řadu školení rozvíjejících jak osobnostní charakteristiky, tak profesní znalosti. Společnost Doosan Škoda Power s.r.o. si je vědoma výrazné konkurence na současném trhu práce. Kandidáti s praxí jsou preferováni před čerstvými absolventy. Cílem tohoto programu je podpořit studenty a poskytnout jim tak potřebnou praxi pro budoucí kariérní dráhu.

  Doosan Thesis Award

  Doosan Thesis Award je soutěž pro studenty vysokých škol o nejlepší diplomovou práci. Cílem společnosti je podpora talentovaných studentů z technických a ekonomických oborů. Program je určen studentům z technických nebo ekonomických univerzit v rámci EU, kteří budou zpracovávat téma zadané nebo schválené společností Doosan Škoda Power. Společnost chce motivovat a podpořit studenty v přípravě diplomové práce a jejich snahu ocenit finanční odměnou či dárkem. Také jim chce nabídnout možnost představit se ve společnosti a poskytnout jim tak možnost získat zajímavou adekvátní pozici v mezinárodní společnosti s jedinečným know-how.

  Témata diplomových prací 2014 – 2015

  Doosan Door Key

  Program určený absolventům VŠ a vybraným zaměstnancům společnosti. Smyslem programu je podpořit kvalitní kandidáty z celého světa a motivovat je pro práci ve společnosti Doosan Škoda Power. Vybranému kandidátovi bude přidělen byt, jehož nájem bude z velké části dotovaný společností.

  Programy pro středoškoláky

  Stipendijní program je určen pro žáky technicky zaměřených středních škol a učilišť. Program podporuje studium a rozvoj odborných znalostí, jeho účelem je zajištění kvalitních odborníků pro potřeby naší společnosti. Zároveň umožňuje navázat spolupráci s konkrétními žáky a následně s nimi uzavřít pracovní poměr.
  Již od prvního ročníku jsou vybraní žáci finančně podporováni stipendiem. V rámci programu absolvují v posledním ročníku odbornou praxi v naší společnosti, kde mohou uplatnit teoretické a praktické znalosti studovaného oboru. Získají tak zajímavou pracovní zkušenost v mezinárodní společnosti. Instruktory jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí v oboru a vysokou úrovní odborných znalostí.
  Stipendium žáci pobírají na základě studijního prospěchu a docházky. Kromě toho mohou v rámci spolupráce získat i řadu zajímavých benefitů.

  Doosan Career Junior 2014

  Kontakt: student@doosan.com


  Up