Go to main contents

Nejčastější dotazy

Zde naleznete seznam často kladených dotazů týkajících se náboru zaměstnanců pro Doosan Škoda Power.

FAQs

 • Q. Proč je důležitý motivační (průvodní) dopis?

  Jedná se o velice osobitý dopis popisující vaše přání získat na svou stranu personalistu a zaujmout natolik, abyste dostali šanci zúčastnit se dalšího výběrového kola a přijímacího pohovoru. Je možné napsat i cíl vaší profesní dráhy, případně zdůvodnit, proč reagujete právě na tuto konkrétní pozici nebo oslovujete danou společnost. Je známo, že při prvním výběru zkušený personalista vyhodnocuje životopisy a motivační dopisy velice rychle. Věnuje jim jen půl minuty a univerzálně nastylizovaný motivační dopis personalistu nezaujme. Prezentace vašich schopností a nabídky by měla být uzpůsobena charakteru pozice, o kterou se ucházíte a reflektovat i Váš zájem o danou organizaci. Zamyslete se, na co o sobě a svých schopnostech a očekáváních chcete na půl stránce upozornit. Nemáte-li zkušenosti s psaním průvodních dopisů, představte si situaci, ve které sedíte ve vámi vybrané firmě a ve stručnosti se personalistovi představujete a zdůrazňujete svoje přednosti a důvody, proč by měl věnovat pozornost vašemu životopisu a zařadit vás do dalšího kola výběrového řízení na danou pozici. Stručně a jasně v dopise vystihněte, kdo jste a odůvodněte, proč se právě Vy na danou pozici hodíte. Využijte získané informace o dané pozici a společnosti. V průvodním dopise na rozdíl od vlastního životopisu zaměstnavatel pozná Vaši schopnost stvořit souvislou smysluplnou větu. Na textu si dejte obzvláště záležet a mějte v pořádku pravopis. Používejte odbornou terminologii, hlásíte-li se na pozici ve specifickém oboru.

  Úvod

  Stručně a výstižně se představte. Pokuste se ihned zaujmout, máte-li čím. Vhodné je například zdůraznit svou poslední pozici, která té inzerované odpovídá nebo s ní úzce souvisí.

  Tělo

  Vyzdvihněte konkrétní body svého životopisu splňující nejdůležitější zaměstnavatelova kritéria. Nepište o nich široce, jejich detailnější rozebrání je náležitostí životopisu samotného. Pozitivní dojem zanechá odkaz na někoho důvěryhodného, kdo byl s vaší prací nadmíru spokojen.

  Závěr

  Odkažte personalistu na přílohu e-mailu či dopisu, kde si prohlédne Váš životopis. Hodí se sem také vstřícná věta typu: Velmi rád si s Vámi o svých zkušenostech a kvalifikaci osobně pohovořím, pokud Vás má odpověď zaujala. Na úplném závěru zdůrazněte, co Vám na společnosti učarovalo, proč zrovna v ní chcete pracovat a podílet se s ostatními zaměstnanci na dosažení společného cíle. Pod textem průvodního dopisu na sebe nezapomeňte uvést kontakt (mobil či jiný telefon,email, adresu), i přestože je součástí životopisu. Pokud posíláte odpověď na inzerát dopisem, určitě by měl být průvodní dopis vlastnoručně podepsán.

 • Q. Průvodní dopis

  Průvodní dopis – nezbytný doplněk životopisu
  Jak název dokumentu napovídá, průvodní dopis je dokument doprovázející životopis. Jeho nejjednodušší podobou je krátká zpráva typu „zasílám Vám svůj životopis“. Nejjednodušší forma ale vůbec není nejvhodnější. Lepší je z průvodního dopisu udělat dopis motivační.
  Dobře napsaný životopis spolu s dobře napsaným motivačním dopisem mohou s Vaší přihláškou udělat zázraky. Proto doporučuji synergický efekt obou dokumentů nepodceňovat a věnovat oběma vysokou pozornost při sestavování.
  Motivační dopis by Vás měl v první řadě krátce představit. Pouvažujte, jak se chcete potenciálnímu zaměstnavateli ve dvou větách uvést; jinými slovy, které základní informace o sobě považujete za nejdůležitější.
  Příklad: „Jmenuji se Jan Novák, jsem absolventem Vysoké školy ekonomické, oboru finance, a v současné době pracuji jako hlavní účetní ve společnosti…“ Hned po představení následuje informace, na jakou pozici svůj životopis posíláte (to, když reagujete na konkrétní nabídku zaměstnání), nebo sdělení příčiny, proč svůj životopis posíláte právě jedné konkrétní společnosti (to, když posíláte potenciálnímu zaměstnavateli spontánní zájem o volná místa).
  Dále uveďte svou motivaci pro Vaši reakci. Abyste mohli svou motivaci dobře v dopise popsat, zamyslete se vážně nad tím, proč byste na určité pozici nebo v určité společnosti chtěli a zejména měli pracovat.

  Příklady nejčastěji uváděných motivací :

  • splňuji požadavky pozice (argument s poměrně malou přesvědčovací hodnotou)
  • podle inzerátu jde o zajímavou pozici
  • chtěl bych pracovat jako…
  • jste zajímavou společností, ve které bych chtěl pracovat
  • dostal jsem na Vás doporučení, slyšel jsem o Vás pozitivní informace

  Uchazeči velmi často při popisování své motivace uvažují dost jednostranně – cele se věnují své motivaci a přitom neprezentují žádné „benefity“, které by společnosti mohli přinést. Přitom je motivační dopis výbornou příležitostí, jak potenciálního zaměstnavatele stimulovat k Vašemu pozvání na osobní pohovor. Dejte možnému zaměstnavateli vědět, proč by se měl s Vámi setkat, rozepište svoje úspěchy, komunikační schopnosti, zvláštní dovednosti a vůbec cokoliv, co Vás dokáže pozitivně odlišit od ostatních uchazečů.
  Na závěr vybídněte k přečtení Vašeho přiloženého životopisu a některou vhodnou běžnou formulací dopis uzavřete. Tento postup je vhodný i při předkládání životopisu personální agentuře nebo při zasílání aplikace prostřednictvím webového rozhraní. Téměř vždy je v elektronických formulářích agentur a přímých zaměstnavatelů kolonka nebo prostor pro komentář, pozvánku nebo přímo možnost přiložit kromě životopisu i další dokument. Tím by vždy měl být motivační dopis.

 • Q. Tipy na vylepšení Vašeho životopisu

  Nechte si poradit od odborníků, jak ještě více vylepšit svůj životopis
  Dělal/a jste v posledních 5 letech obchodnickou pozici a nyní posíláte životopis na pozici v marketingu? Napište to do svého CV (např. do části profesní cíle) proč tak děláte, aby si personalista nemyslel, že jste udělali chybu nebo ho spamujete.

  • Dalším důležitým faktorem je délka praxe. Jinak uspořádá svůj životopis absolvent a jinak manager s delší praxí. V prvním případě dávejte důraz na poslední zastávané pozice a proto umístěte vzdělání spíše dozadu. U absoloventa to uděláte přesně naopak.
  • Snažte se o co největší přehlednost a stručnost životopisu. Není to slohové cvičení. Personalisté věnují zběžný pohled o délce max. 20 vteřin na CV. Někteří dokonce ještě méně a jsou schopní si udělat během pár vteřin názor, zda mají podrobněji studovat váš životopis. Ideální délka je 2 strany A4.
  • U popisování pracovní náplně používejte konkrétně, co jste skutečně dělali a čeho jste dosáhli, namísto otřelých formulací „zodovědnost za“ nebo „hlavní povinnosti“.
  • Do životopisu patří nejvyšší dosažené vzdělání, tedy základní školu rozhodně neuvádějte.
  • V životopisu není třeba uvádět své velice osobní údaje – věk, váha, náboženské vyznání, politickou orientaci, rodinný stav. Taktéž není třeba uvádět důvody odchodu z předešlých zaměstnání a popisovat tyto zaměstnání. K životopisu není třeba dávat fotografii
  • Používejte klíčová slova – vyznáte-li se v terminologii daného oboru, nebojte se používat odborné výrazy a zavedené zkratky. Pro personalistu je to ukázka, že se v oboru vyznáte. A pokud si Vás zaměstnavatel uloží do databáze a bude později hledat někoho na určitou pozici, bude vyhledávat podle klíčových slov a zde se vaše klíčova slova v životopise mohou opět hodit. Příklady: PHP, SEO, systémový inženýr, atd.
  • Máte-li delší praxi, doporučujeme zaměřit se na posledních 15 let. Starší pracovní zkušenosti již nemají takovou váhu. Váš životopis bude o to stručnější a navíc odvedete pozornost od svého věku.
  • Uvádějte Vaše reference jako samozřejmost – neuvádějte, že můžete reference dodat na požádání.
  • Používejte zarovnání textu vždy k levému okraji dokumentu. Nepoužívejte zarovnání do bloku, tvoří v textu nepěkné mezery.
  • Životopis by neměl obsahovat finanční požadavky. Tyto informace budou diskutovány až při osobním pohovoru.
  • Dejte si pozor na přehlednost a grafickou úpravu, nepoužívejte víc jak 2 typy druhů písem a nepoužívejte „exotická“ písma, ideálně 12 velikost Arial nebo Times.

  V řadě společností je pro nové obchodníky připraven tzv. „rozjezdový“ prodejní plán, který respektuje pozvolný nárůst Vašich prodejních výsledků v kontextu postupného zapracovávání a budování obchodních příležitostí. Nejsou-li tyto podmínky dojednány, tak se může stát, že budete nemile zaskočeni rychlostí s jakou se od Vás očekávají prodejní výsledky. Připočteme-li k tomu např. absenci produktových školení a adaptačního procesu ve společnosti, tak se snadno může stát, že „podlehnete“ tlaku, který na Vás bude vyvinut.

  „Lovec“ nebo „farmář“?

  Představte si, že jste se přihlásili do výběrového řízení na pozici „Key Account Managera“. Pro celou řadu obchodníků je motivací právě to, že (alespoň podle názvu pozice) budou zodpovídat za rozvoj spolupráce se stávajícími zákazníky. Potud vše v pořádku. Ale po nástupu do zaměstnání zjistí, že sice ano, budou zodpovídat za udržení klíčových klientů, ale pouze těch, které si sami vyhledají…

  Za předpokladu, že je tato skutečnost součástí popisu pracovního místa, tak je vše v pořádku, ale bohužel se lze v praxi setkat s příklady, kdy společnosti ve snaze nalákat kvalitní kandidáty záměrně volí nadnesený název pro obsazovanou pozici a během přijímacích pohovorů zahalují skutečnou činnost obchodníka rouškou tajemství s tím, že „s detaily budou seznámeni po nástupu“.

  Je proto žádoucí, abyste si před podpisem pracovní smlouvy vyjasnili svou náplň práce, předejdete tak možnému rozčarování.

  Portfolio zákazníků

  Zvláště obchodníci s předchozí praxí disponují portfoliem osobních kontaktů do různých společností, se kterými spolupracovali v předchozích zaměstnáních. Každý začátek je těžký, a tak je jednoznačné, že se budete snažit hledat své první zákazníky právě tam, kde máte kontakty. Doporučujeme, abyste tento svůj záměr projednali v rámci přijímacích pohovorů. Zkušenosti bohužel ukazují, jak velkou demotivaci dokáže způsobit to, když se tato záležitost předem neprojedná. Vám jsou po nástupu přiřazeni neznámí klienti, kde začínáte od nuly a následně jste vyzváni, abyste své kontakty postoupil jinému kolegovi, který má „Vaše“ zákazníky ve své péči.

  Adaptační program a vstupní školení

  Každá společnost má své unikátní know-how. Máte-li se stát úspěšným reprezentantem této firmy, tak musíte být seznámen se všemi důležitými oblastmi. Jedná se především o produktová školení, informace o cenové nabídce, dodacích podmínkách, doplňkových službách apod. Zvláště u menších tuzemských společností se lze setkat s tím, že nemají připraven standardizovaný adaptační proces. Nový obchodník je „hozen do vody“ a záleží jenom na něm, jak se s tím vypořádá. Zkombinuje-li se tato skutečnost s nadmíru zaneprázdněnými kolegy, nedostižným nadřízeným, nebo „nekooperující“ firemní kulturou, tak je problém na světě. Ačkoliv máte snahu se učit novým věcem, tak prostě nemáte kde. Vaše možnost něco prodat je minimální.

  Je tedy na místě i tuto oblast zahrnout do úvodních vyjednávání o Vašem nástupu. Ptejte se jak, kým a v jakých termínech budete vyškoleni na produkty, používání cenových kalkulátorů, interních informačních systémů apod.

 • Q. Šaty dělají člověka

  Určitě jedna z prvních otázek, které Vám vyvstanou na mysl, když se připravujete na přijímací pohovor, je „…co já si to vezmu na sebe?..“. I když vám ředitelé internetových firem v sepraných riflích a tričku budou tvrdit pravý opak, pořád ještě platí, že si v zaměstnání a především při jeho hledání prohřešky proti klasickým pravidlům oblékání dovolit nemůžete.

  První dojem – pět sekund rozhoduje

  Pravidla mezilidské komunikace jsou dnes volnější než dříve, a proto se liberalizovala i pravidla oblékání. Přesto nezapomeňte – hříchy proti dobrému stylu se nevyplatí. Např. košile s krátkými rukávy, které byly dříve považovány za nevhodné, jsou dnes alespoň částečně akceptovány. Pokud se ovšem na boj o nové a možné i lépe placené místo vybavíte růžovým sakem ze zlaté éry soukromého podnikání, kravatou s motivem myšáka Mickeyho anebo Sněhurky, krátké kalhoty odhalí červené ponožky s puntíky v ošlapaných lakýrkách, pak je téměř jisté, že vaše šance na získání nového postu rapidně klesají. Při pohovoru se většinou setkáváte s dosud neznámým člověkem a máte tedy jenom pět sekund na to, abyste se co nejlépe prezentovali možnému budoucímu šéfovi. Obecně pro oděv při obchodních schůzkách (a tou pohovor je) platí – všeho moc škodí. Dva různé vzorky v oblečení stačí. Pokud tedy máte na sobě sako se vzorkem a vzorovanou kravatu, doplňte je výhradně jednobarevnou košilí, nejlépe bílou či světle modrou. I ženy by se měly samozřejmě vyvarovat módních výstřelků, nedoporučujeme obtažené šaty, které vám nedovolí usednout na židli, velké výstřihy, přehnané množství šperků anebo večerní líčení. Pro dámy ještě jeden tip – na punčochách se může objevit puštěné oko zcela nečekaně, mějte proto raději vždy v kabelce jedny náhradní, v případě nouze vám pomohou zachránit situaci.

  Bankéři se oblékají jinak než kreativci

  Čím výše jste v podnikové hierarchii, tím klasičtější, kvalitnější, ale i konzervativnější by měl být váš oděv. Oblek člena představenstva banky je i dnes šedý, k tomu vesta a bílá nebo modrá košile doplněná decentní kravatou. Konzultant si může dovolit i světlejší sako v šedé či béžové barvě anebo módní khaki. Zaměstnanci počítačových firem se nemusejí obávat negativní reakce, objeví-li se v ležérnějším oděvu. Náklady na kvalitní oblečení nejsou ve většině případů nízké, ale vyplatí se. Kdo chce totiž postoupit výše, měl by to signalizovat i celým zevnějškem, tedy i přiměřeným oděvem.

  Každá barva má své poselství

  Barvy hovoří svým vlastním jazykem. Modrá vysílá dojem spolehlivosti a serióznosti, proto ji vyhledávají právníci, jednatelé firem či bankéři. Než investujete do nového oblečení, zkuste se poradit s odborníkem na barvy, pomůže vám najít ty, které se k vám hodí a zároveň i jejich vhodné kombinace. Šatník vybavený s rozvahou vám také umožní nejrůznější variace jednotlivých kusů a nebudete chodit stále v jednom.

 • Q. Jak se připravit na pohovor

  Před každým výběrovým řízením se pro zvýšení úspěšnosti při pohovoru na schůzku pečlivě připravte. Rozhodně doporučujeme danou přípravu nepodceňovat, protože někdy i malý detail může rozhodnout o úspěchu / neúspěchu při výběrovém řízení. Nejpozději v předvečer schůzky si připomeňte,
  na jakou pozici jste do společnosti byl pozván a nezapomeňte si projít samotný profil firmy (alespoň na webových stránkách). Zjistěte si informace o výrobcích, službách, firemní kultuře apod., a také o člověku, se kterým samotná schůzka bude probíhat – zařazení v organizační struktuře či pozice, kterou zastává. Podle toho můžete i předvídat otázky, které Vám budou kladeny.
  Dále si zkontrolujte, zda znáte adresu konání schůzky a najděte si, jak se do sídla společnosti jednoduše dopravit. Důležité je si cestu naplánovat a na setkání přijít včas. Ideálně 5-10minut před začátkem samotné schůzky.
  Budete mít dostatek času zvyknout si na nové prostředí. Již při samotném vstupu na recepci buďte příjemní – nikdy nevíte, kdo o Vašem přijetí bude rozhodovat.
  Vždy si vypněte svůj mobilní telefon. Pokud zapomenete a telefon Vám zazvoní, omluvte se a telefon vypněte. Rozhodně telefonát nepřijímejte a nevyřizujte si své záležitosti v průběhu setkání.
  Při samotném pohovoru se nejedná pouze o výklad životopisu, proto není vhodné pouze opakovat informace, které jsou uvedeny ve Vašem životopisu. Pro zjednodušení struktury je vhodné rozdělit samotný životopis do 3 hlavních oblastí, a to: vzdělání, profesní zkušenost, mimopracovní činnost ( zájmy, záliby).
  Nachystejte si všechny dokumenty a informace, které budete při schůzce potřebovat. Zvažte typ oblečení, ve kterém se při schůzce prezentovat. Obecně doporučuji se prezentovat v obleku, pro dámy formální oblečení. Samotná prezentace při první schůzce neznamená, že se takto uchazeč bude oblékat každý den, ale slušným, formálním oblečením již od prvního okamžiku dáváte najevo zájem a přípravu, kterou jste učinil.
  V průběhu celého jednání buďte pozitivní a přirozený. Stručně vyložte svůj životopis, kde se zaměřujte na profesní zkušenost, ale i mimopracovní aktivity. Je důležité projevit zájem o nabízenou pozici a samotnou společnost, v případě, že na Vás daná společnost působí dobře.
  Při setkání se vyhýbejte otázkám na plat, nesnažte se vést diskuzi a držte své odpovědi v profesní rovině. Poslouchejte bez přerušování, nepoužívejte žargon či nespisovné výrazy, na otázky odpovídejte věcně a výstižně, nepomlouvejte svého předcházejícího či současného zaměstnavatele.
  Jakmile budete vyzván, ptejte se na oblasti, které Vás zajímají – vždy ale mějte připravené i zdůvodnění, proč Vás tato otázka zajímá. Na konci setkání je vhodné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a zeptat se na další postup v souvislosti s výběrovým řízením. Někteří uchazeči po schůzce ještě posílají děkovný email s potvrzením zájmu o pokračování výběrového řízení. Daný fakt je většinou kladně hodnocen, ale doporučuji email posílat pouze v případě, kdy o danou pozici máte seriozní zájem. Případným neúspěchem se nenechte odradit. Neúspěšný pohovor berte jako přípravu na ten následující a snažte se poučit z předchozích chyb.

 • Q. Otázky, kterým se nejspíš nevyhnete

  Počítejte s otázkami ohledně Vašich znalostí a dosavadních zkušeností. Je ovšem pravděpodobné, že při pohovoru padnou i následující otázky

  Co víte o naší společnosti?

  Zjistěte si v jakém oboru firma pracuje, s čím obchoduje, kdo jsou její klienti, kdo je vlastníkem, kde všude má pobočky atd. Nejvíce informací zpravidla nejdete na webových stránkách společnosti.

  Jak jste získal(a) svou poslední práci a proč odcházíte?

  Nemožnost osobního růstu, touha po nových zkušenostech a poznatcích jsou přijatelné důvody. Samozřejmě záleží na Vaší konkrétní situaci.

  Která práce Vás dosud nejvíce bavila?

  Buďte upřímní, nicméně nezaměřujte se na ty nejjednodušší a časově nejméně náročné aktivity.

  Jaké jsou Vaše nejlepší vlastnosti / dosavadní úspěchy?

  Nerozpakujte se říkat o sobě pozitivní věci, budoucímu zaměstnavateli se „prodáváte“ a on chce dobré zboží.

  Jaké jsou Vaše slabé stránky, případně neúspěchy?

  Buďte konkrétní a pokud možno uveďte, jak jste se s nimi vypořádali, jak jste neúspěch řešili a poučili se z něj.

  Jaké máte platové představy?

  Zjistěte si, jaký je obvyklý plat na pozici, kterou chcete vykonávat, a zkuste ho vzít v úvahu.

  Kdo nám na Vás může poskytnout reference?

  Nenechte se touto otázkou zaskočit a mějte připraveny písemné reference příp. kontakty na osoby z předchozích zaměstnání, které Vám poskytnou doporučení.

 • Q. Nejčastější chyby při pracovních pohovorech

  Většina z nás slyšela „hororové“ historky z přijímacích pohovorů o tom, jak uchazeč při pohovoru telefonoval, jedl, česal si vlasy apod. Takových prohřešků se samozřejmě nedopouštíme. Často však přehlížíme „menší“ chyby, které nás připravují o nové pracovní možnosti. Které to jsou?

  • Pozdní nebo příliš brzké příchody,
  • kouření či zápach kouře,
  • pomlouvání bývalých šéfů,
  • lhaní o vlastních dovednostech, zkušenostech a znalostech,
  • nevhodné oblečení, doplňky nebo příliš silný parfém,
  • zapomenutí jména osoby, s níž jednáme,
  • neprověření zaměstnavatele předem,
  • neschopnost ukázat nadšení,
  • příliš brzké dohadování o penězích a zaměstnaneckých výhodách,
  • neschopnost vysvětlit naše silné stránky pro výkon dané práce,
  • nepřinesení kopie životopisu a portfolia,
  • neschopnost vzpomenout si, co jsme napsali do životopisu,
  • pokládání příliš mnoha otázek, nebo naopak žádných otázek,
  • nepřipravenost odpovídat na základní otázky a poslouchat,
  • přerušování náboráře a neschopnost přizpůsobit se jeho komunikačnímu stylu,
  • zívání nebo hrbení se,
  • příchod s rodičem nebo přítelem,
  • žvýkání žvýkačky, tabáku, tužky nebo vlasů,
  • smích, mlaskání, pohvizdování apod.,
  • příliš silný, nebo příliš slabý stisk ruky,
  • neschopnost udržovat oční kontakt, nebo naopak zírání,
  • posazení dříve, než nás náborář vyzve,
  • rozčílení nebo defenzivní postoj,
  • stěžování na čekání či cokoli dalšího,
  • nezdvořilé chování k recepční,
  • přílišné vysvětlování ztráty minulého místa,
  • přílišná familiárnost a vtipnost,
  • sledování času,
  • nevypnutí mobilního telefonu,
  • neschopnost zeptat se na danou práci.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Naše přesvědčení

Naše přesvědčení

Doosan Way je naší filozofií pro příštích 100 letech růstu. Je to společná identita a hodnoty našich lidí.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Náš plně integrovaný systém řízení zdůrazňuje cíl celé společnosti - neustálé zlepšování a standardy kvality.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close