Go to main contents

Péče a benefity

Doosan Škoda Power nabízí svým zaměstnancům příležitosti pro neomezený růst uvnitř pozitivní a vstřícné firemní kultury.

Combined Cycle Applications

Doosan Škoda Power se soustřeďuje na systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na všech úrovních společnosti a zaměřuje se na stabilizaci kvalitních a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Důraz je kladen rovněž na mladé perspektivní zaměstnance, a to jak univerzitně vzdělané, tak i v dělnických profesích. Budoucí zaměstnance vyhledáváme již v období studia na technických školách a univerzitách, přičemž se zaměřujeme na kvalifikované řízení jejich kariéry v Doosan Škoda Power.

Doosan Škoda Power si uvědomuje, že stanovených cílů celé společnosti lze dosáhnout jedině prostřednictvím vzájemné spolupráce všech zaměstnanců, kterým je nutné poskytovat perspektivu potřebnou pro dobrou práci každého týmu. Jen tak lze dosáhnout úspěchu celé společnosti i spokojenosti každého zaměstnance.

Nabídka volných míst

Nabídka volných míst

Srdečně vítáme nadšené a kreativní talenty, které spojí svou budoucnost se Doosan Škoda Power.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Naše přesvědčení

Naše přesvědčení

Doosan Way je naší filozofií pro příštích 100 letech růstu. Je to společná identita a hodnoty našich lidí.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Náš plně integrovaný systém řízení zdůrazňuje cíl celé společnosti - neustálé zlepšování a standardy kvality.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close