Go to main contents

Studentské programy

Doosan Škoda Power připravila pro vybrané perspektivní studenty následující programy.

Doosan Career

Tento program je určen pro studenty 4. a 5. ročníků magisterského studia vysokých škol. Student bude na základě pohovoru a studijních předpokladů přijat do společnosti, kde bude dle aktuálních požadavků společnosti participovat na projektech určitého oddělení. Za tuto činnost bude získávat odměnu ve výši, která se bude odvíjet od prospěchu daného studenta. V rámci celého programu student získá zajímavou zkušenost v mezinárodní společnosti, kdy absolvuje praxi na odborné pozici a řadu školení rozvíjejících jak osobnostní charakteristiky, tak profesní znalosti. Cílem tohoto programu je podpořit studenty a poskytnout jim tak potřebnou praxi pro budoucí kariérní dráhu.

Doosan Career Junior

Stipendijní program je určen pro žáky technicky zaměřených středních škol a učilišť. Program podporuje studium a rozvoj odborných znalostí, jeho účelem je zajištění kvalitních odborníků pro potřeby naší společnosti. Zároveň umožňuje navázat spolupráci s konkrétními žáky a následně s nimi uzavřít pracovní poměr. Již od prvního ročníku jsou vybraní žáci finančně podporováni stipendiem. V rámci programu absolvují v posledním ročníku odbornou praxi v naší společnosti, kde mohou uplatnit teoretické a praktické znalosti studovaného oboru. Získají tak zajímavou pracovní zkušenost v mezinárodní společnosti. Instruktory jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí v oboru a vysokou úrovní odborných znalostí. Stipendium žáci pobírají na základě studijního prospěchu a docházky. Kromě toho mohou v rámci spolupráce získat i řadu zajímavých benefitů.

Doosan Career Junior

Diplomové a bakalářské práce

Doosan Škoda Power umožňuje studentům vysokých škol zpracovávat diplomové a bakalářské práce na téma zadané společností nebo na vlastní téma společností odsouhlasené.

Témata bakalářských prací 2019-2020.pdf
Témata diplomových prací 2019-2020.pdf

Doosan Thesis Award

Doosan Thesis Award je soutěž pro studenty vysokých škol, kteří budou zpracovávat diplomovou práci na téma zadané nebo schválené společností Doosan Škoda Power. Společnost chce motivovat a podpořit studenty v přípravě diplomové práce a jejich snahu ocenit finanční odměnou či dárkem. Také jim chce nabídnout možnost představit se ve společnosti a poskytnout jim tak příležitost získat zajímavou adekvátní pozici v mezinárodní společnosti s jedinečným know-how.

Doosan Door Key

Program určený absolventům VŠ a vybraným zaměstnancům společnosti. Smyslem programu je podpořit kvalitní kandidáty z celého světa a motivovat je pro práci ve společnosti Doosan Škoda Power. Vybranému kandidátovi bude přidělen byt, jehož nájem bude z velké části dotovaný společností.

Kontakt:student@doosan.com

Nabídka volných míst

Nabídka volných míst

Srdečně vítáme nadšené a kreativní talenty, které spojí svou budoucnost se Doosan Škoda Power.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Naše přesvědčení

Naše přesvědčení

Doosan Way je naší filozofií pro příštích 100 letech růstu. Je to společná identita a hodnoty našich lidí.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Náš plně integrovaný systém řízení zdůrazňuje cíl celé společnosti - neustálé zlepšování a standardy kvality.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close