Go to main contents

Doosan Škoda Power získala dotaci z EU

Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu

Specifické vzdělávání v Doosan Škoda Power s.r.o.

Název projektu

Zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců Doosan Škoda Power a.s. v době ekonomické krize

Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00868
Doba realizace projektu: 1.8.2010 – 31.7.2012

Popis projektu

Vzdělávací program, který je připraven pro zaměstnance společnosti, obsahuje 45 tématicky zaměřených kurzů z oblastí:

 1. 1. Vzdělávání v manažerských dovednostech
 2. 2. Vzdělávání v komunikačních dovednostech
 3. 3. Vzdělávání v dovednostech psychohygieny
 4. 4. Vzdělávání v právu
 5. 5. Vzdělávání dělníků

Cílová skupina se skládá ze 199 osob, které jsou z řad managementu, obchodníků, nákupčích, mistrů, dále skupina zahrnuje technické profese, administrativu, skupinu „Talent“ a dělníky.

Cíl projektu

Hlavním cílem vzdělávacích aktivit je získání dalších znalostí a dovedností účastníků vzdělávání a zvýšení jejich profesionality a kvalifikace. Udržení kvalifikovaných a adaptabilních zaměstnanců je považováno za klíčový prvek konkurenceschopnosti společnosti. Cílem projektu je rozvinout stávající systém rozvoje lidských zdrojů v oblasti vzdělávání zavedením nových vzdělávacích programů a inovativních metod výuky.

Dodavatel vzdělávání:

 • Image Lab s.r.o., Praha
 • Škola Welding s.r.o., Plzeň

Kontaktní osoby:

Drahomíra Ratislavová – koordinátor projektu, tel. 378 185 166
e-mail: drahom.ratislavova@doosanskoda.com

Specifické vzdělávání v Doosan Škoda Power s.r.o.

Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00061
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 4. 2015

Popis projektu

Doosan Škoda Power dlouhodobě podporuje rozvoj lidských zdrojů nejen v obecné rovině (management, obchod, propagace), ale též ve znalosti špičkových technologií, moderních výrobních činnostech a postupech. Na základě potřeb společnosti byly definovány prioritní oblasti, ke kterým byly vytvořeny specifické vzdělávací programy pro konkrétní cílové skupiny zaměstnanců:

 1. A. Školení operátorů vyvažovacího tunelu
 2. B. Školení technologů a svařovacích operátorů homogenních a heterogenních vysoce chromových materiálů montážního souboru turbín
 3. C. Školení technologie výroby turbinových lopatek z nimonicových, titanových a inconelových materiálů
 4. D. Školení obráběčů 3D turbínových lopatek
 5. E. Školení kontrolní montáže parních turbín MTD30-MTD80

Cílová skupina

Cílová skupina se skládá celkem z 210 osob nejrůznějších pozic: konstruktéři, technologové, mistři ve výrobě, operátoři NC strojů, obsluha strojního parku, dílenská kontrola, vyšší svářečský personál, svařovací kontrola, pracovníci montáže a regulace turbín, pracovníci plánování, pracovníci malé obrobny, pracovníci dalších útvarů dle zájmu.

Cíl projektu

Hlavní cíle projektu jsou:

 • zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, příprava na nové postupy a technologie
 • zvýšení dovedností a kompetencí zaměstnanců ve specifických oblastech výroby
 • zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Specifické cíle projektu jsou: – proškolení svářečů v moderních technologiích a využití progresivních materiálů při výrobě turbin

 • proškolení obráběčů 3D turbinových lopatek
 • edukace pracovníků zapojených do kontrolní montáže
 • rozšíření teoretických i praktických znalostí operátorů vyvažovacího tunelu

Kontaktní osoba:

Mgr. Marcel Gondorčín – projektový a finanční manažer
tel. 724613092

Nabídka volných míst

Nabídka volných míst

Srdečně vítáme nadšené a kreativní talenty, které spojí svou budoucnost se Doosan Škoda Power.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Naše přesvědčení

Naše přesvědčení

Doosan Way je naší filozofií pro příštích 100 letech růstu. Je to společná identita a hodnoty našich lidí.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Náš plně integrovaný systém řízení zdůrazňuje cíl celé společnosti - neustálé zlepšování a standardy kvality.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close