Go to main contents

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku
v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a
podporují úspěch obchodní i
individuální.

Naši lidé

Každý zaměstnanec Doosan je požádán, aby přispěl společnosti v souladu se svými individuálními schopnostmi nebo odbornými znalostmi. Každý potvrzuje naše základní hodnoty a uvádí je do praxe.

Práce ve společnosti Doosan

Naše pozitivní a všem přístupná firemní kultura dává zaměstnancům možnosti neomezeného růstu, na jejichž základě se lidé mohou společně rozvíjet v oboustranně prospěšném prostředí.

Studentské programy

Doosan Škoda Power a společnost Doosan připravila pro vybrané perspektivní studenty následující programy.

Nabídka volných míst

Srdečně vítáme nadšené a kreativní talenty, které spojí svou budoucnost se Doosan Škoda Power.

Check back soon for new video contents
Download
Close